เอสซีจี จับมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน มุ่งสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เอสซีจี และสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ(กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS ICCB) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกของจีน ที่มีสถาบันวิจัยมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่ง 6 อุตสาหกรรมหลัก อาทิเช่น 1.) Smart Building/ Smart City 2.) Drone/ Robotics 3.) Chemicals 4.) Digital/ AI/ Big Data 5.) Cleantech/ Renewable Energy และ 6.) Medical Devices and Supplies นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ ให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้รวดเร็ว และดียิ่งกว่าเดิม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี พร้อมกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านต่างๆ ร่วมกัน

โดยมี นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และดร. เจียง เปียว (Dr. Jiang Biao) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ(กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS ICCB) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมด้วย ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน (H.E. Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดร. จาง เอี้ยผิง (Dr. Zhang Yaping) รองผู้ว่าการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ

********************************************************************************