ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองบางกอกน้อย ถนนราชพฤกษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนนครอินทร์ ตั้งแต่วงเวียนนครอินทร์ ถึงสะพานพระราม 5
 • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนราชพฤกษ์ ถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
 • ถนนบางกรวย-จงถนอม ตั้งแต่แยกตัดถนนราชพฤกษ์ ถึงเทศบาลบางกรวย
 • ถนนเทิดพระเกียรติ ตั้งแต่แยกเทศบาลบางกรวย ถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ
 • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงสะพานพระราม 7
 • ถนนสิรินธร

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร บริเวณใกล้คลองวัดยาง ถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่แยกตัดถนนสิรินธร ถึงแยกตัดถนนอรุณอมรินทร์
 • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 96
 • ถนนบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร ถนนพรานนก ถนนวังเดิม
 • ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่แยกตัดถนนสุทธาวาส ถึงแยกตัดซอยกุฎีเจริญพาศน์
 • ถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงแยกตัดถนนวังเดิม
 • ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงสะพานกรุงธน

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

การประปานครหลวง