กปน. วางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม

**********************************