“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”ปีนี้ ชู 9 ตำรับยาชาติ สูตรดังวัดโพธิ เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 3 พร้อมเปิดตัว 9 ตำรับยาชาติ สูตรดังวัดโพธิ์ “เด็กใช้ได้  ผู้ใหญ่ใช้ดี”เผยแพร่สู่สาธารณะ

 

 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์มรุต   จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะร่วมแถลงข่าว แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญานาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ของวันสำคัญดังกล่าว  โดยทุกปีจะมีพิธีราชสดุดีพระองค์ท่าน รวมถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่อคุณูปการที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรือง ในทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านเภสัชกรรมไทย  การนวดไทย  ดังปรากฏอยู่ตามศาลารายในวัดโพธิ์  แผ่นจารึกตำรายาซึ่งมีถึง 1,061 ตำรับ  ตำราการนวดไทยจำนวน 60 ภาพ  การสร้างรูปหล่อฤาษีดัดตนที่มีส่วนผสมของสังกะสีกับดีบุก จำนวน  80 ท่า เพื่อทดแทนท่าฤาษีดัดตนเดิมที่มีในสมัยรัชกาลที่ 1 ทำด้วยเนื้อดินและชำรุดสูญหายไป สิ่งที่ปรากฎเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของชาติไทย  ล้วนเป็นฐานรากให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมาถึงปัจจุบัน

 

 

พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์  ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของคนไทย เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาหลากหลายสาขา ปัจจุบันวัดโพธิ์มีชื่อเสียงโด่งไปทั่วโลก ทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ด้วยคุณค่า ความสำคัญ และความเชื่อมโยงดังกล่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมเครือข่าย  จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 3 ขึ้น ณ บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์  ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561  โดยปีนี้มีเรื่องเด่นที่ต้องการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนไปสู่สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์คือ สูตรตำรับยาของชาติจากจารึกวัดโพธิ์ ทั้งกลุ่มยาเด็ก และผู้ใหญ่ จำนวน 9 ตำรับ ได้แก่  ยาอินทร์ประสิทธิ์  แก้ลม บำรุงหัวใจ    ยาแผ้วฟ้า  แก้ละอองในปาก และคอ  ยากำลังราชสีห์ บำรุงโลหิต ยาประสะน้ำมะนาว  แก้หอบหืด แก้ไอ  ยาฆ้องไชยแก้เสียงแหบแห้ง เสมหะเหนียว ยาประคบ แก้ปวดเมื่อย คลายเส้น ฟกบวม เคล็ดขัดยอก ยาพรหมพักตร์ ขับเลือดเสีย  ยาสนั่นไตรภพ แก้กษัย ขับลม  และยาหทัยวาตาธิคุณ แก้โรคลม

การจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดทั้ง 5 วัน ได้แก่ พิธีถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”  พบนิทรรศการเปิดตัว 9 ตำรับยาชาติ สูตรดังวัดโพธิ์ “เด็กใช้ได้  ผู้ใหญ่ใช้ดี”  เวทีทางวิชาการ เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาชาติ  โซนให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก  มีเวทีการอภิปราย เรื่ององค์ความรู้ทางวิชาการตำรับ ตำรา  ยาไทย  พบการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรต่าง ๆ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคทั่วประเทศกว่า 40 ร้าน

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ระหว่างวันที่25 – 29 ตุลาคม 2561  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. – 18.00 น.