อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่อง นโยบายภาครัฐที่มีต่อผู้สูงอายุ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายผู้สูงอายุที่ภาครัฐดำเนินการแล้ว ณ ปัจจุบัน และแนวโน้มเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP