กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 2 แห่ง

กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากบริษัทฯ ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานได้ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากบริษัทฯ ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ คือ 1.สำนักงานจัดหางาน ดีเมด ใบอนุญาตเลขที่ น.1577/2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2631 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และ 2.บริษัทจัดหางาน ทอปนอทช เอ็กเซ็คคิวทีฟ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1585/2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ชั้น 2 ซอยยาสูบ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสุชาติ ฯ กล่าวย้ำอีกว่า ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานก่อนจะตัดสินใจสมัครงาน และขอให้ติดต่อกับบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 0964 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน