คปภ.จับมือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง

Featured Video Play Icon

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยพันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะบุคลากรจากทั้ง2หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน  ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน โดยในปัจจุบันทายาทผู้เสียชีวิตไม่ได้รับทราบสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทข้อขัดแย้งในกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย การเชื่อมโยงจากทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยทำให้ประชาชนได้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น