ส.ป.ก. เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วงโควิด-19

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินได้นำสินค้าเกษตร ผลิตผลและผลิตภัณฑ์มาออกร้านจำหน่ายได้ทุกวัน อาทิ พืชผักสวนครัว และผลไม้นานาชนิด หรือ อาหารแปรรูปต่างๆ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก เขตพระนคร และ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เขตพญาไท

โอกาสนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจ ได้เยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ออกร้านจำหน่ายสินค้า ได้แก่

1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี นำผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ สับปะรดกวนไม่ใส่น้ำตาล ชีสเชคไส้สับปะรด น้ำผึ้งแท้จังหวัดกาญจนบุรี
2.เกษตรพอเพียง ชุมชน 6 พื้นที่คทช.ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นำพืชผักสด น้ำอ้อยคั้นสด ปลอดสารพิษ
3.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว จังหวัดปทุมธานี นำผลิตภัณฑ์ ปลาเเดดเดียว ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่นกล้วยฉาบ เห็ดสวรรค์ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา

นอกจากนี้ ร้านจำหน่ายอาหาร ที่อยู่ในช่วงการปรับปรุงโรงอาหาร ได้ย้ายมาอยู่ด้านหน้า นำอาหารมานั่งรับประทาน พื้นที่ด้านข้างร้านค้าสวัสดิการ ที่ส.ป.ก.ได้จัดพื้นที่ไว้ เฉพาะรับประทานอาหาร บริเวณร้านกาแฟโบราณ ซึ่งจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำหวาน ขนมโตเกียว ไว้จำหน่าย อีกด้วย

ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้วางมาตรการ การจำหน่ายสินค้า โดยเกษตรกรต้องสวมหน้ากากอนามัย และผู้ซื้อต้องยืนเว้นระยะห่าง โดยใช้หลัก Social Distancing (เว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร)