สธ. เผยกรณีพบทหารเกาหลีตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากไทย

กระทรวงสาธารณสุข เผยกรณีพบทหารเกาหลีตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากประเทศไทย โดยได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีและประเทศที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบสวนและติดตามหาทหารที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าวกรณีพบทหารเกาหลีที่เดินทางมาร่วมประชุมการฝึกผสมคอบร้าโกลด์ และตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากประเทศไทย นั้น กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยว่า พบทหารสัญชาติเกาหลี อายุ 32 ปี เดินทางกลับจากประเทศไทย ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 63 ที่ผ่านมา

จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เดินทางมาประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 63 เพื่อร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 21 ซึ่งก่อนเดินทางได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของโควิด 19 ที่สาธารณรัฐเกาหลี ผลไม่พบเชื้อและไม่มีอาการป่วย เมื่อถึงสนามบินได้มีรถมารับไปเข้าพักกักตัวในโรงแรม (ASQ) เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  17 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 63 และมีการตรวจหาสารพันธุกรรม จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 22 และ 29 ตุลาคม 2563 ผลไม่พบเชื้อ เมื่อครบระยะเวลากักตัว ได้เดินทางเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท โดยรถของรัฐบาล และไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

จากนั้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 63 เดินทางโดยรถตู้รับจ้างของสถานทูตไปโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพื่อประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 63 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 202 คน ประกอบด้วย ทหารต่างชาติ 25 นาย ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา 12 นาย เกาหลี 5 นาย อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ประเทศละ 2 นาย สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, จีน และอินเดีย ประเทศละ 1 นาย และ ทหารไทย 177 นาย ในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน มีการรับประทานอาหารกลางวันและเย็นร่วมกัน ซึ่งเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ สำหรับทหารรายนี้ได้เข้าพักกับเพื่อนทหารเกาหลี ห้องละ 2 คน ผู้ป่วยไม่ได้ออกจากโรงแรม และทหารชาวต่างชาติทุกนายได้รับการกักตัว 14 วันก่อนเข้าประชุมด้วย

แพทย์หญิงวลัยรัตน์ กล่าวอีกว่าหลังการประชุม วันที่ 6–7 พฤศจิกายน 63 ได้เดินทางกลับไปพักโรงแรมย่านสุขุมวิท โดยรถตู้รับจ้างของสถานทูต และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยสารรถตู้รับจ้างของสถานทูตไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางกลับประเทศเกาหลี และได้รับการตรวจหาเชื้อที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี ผลพบเชื้อโควิด 19  ส่วนเพื่อนที่เดินทางไปพร้อมกันอีก 3 นาย ผลไม่พบเชื้อ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีและประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อสอบสวนโรคเพิ่มเติมและติดตามทหารที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป สำหรับทหารไทย ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยให้ทหารไทยที่เข้าร่วมตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วัน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนยังคงดูแลป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเช่นเดิม “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด” จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

……………………………………..

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563