กรมบังคับคดี ประกาศโฆษณาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดสถานที่รับคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครบกำหนดยื่นคำขอ 15 มกราคม 2564

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอโดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดี ได้ลงประกาศโฆษณาคำสั่งศาลในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์สยามรัฐและหนังสือพิมพ์แนวหน้า และกำหนดลงประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.led.go.th/reorg/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. นอกจากนี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเองได้ ณ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2887 5026 – 29 และ 0 2887 5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2887 5095 – 97 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

…………………………………………………