“อาชีวะ” รับมอบคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน “งานระบบท่อและสุขภัณฑ์” และ “ระบบการ ให้น้ำและการจัดการ”

วันที่ 11 พ.ย.63 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายกฤต บุนนาค ผู้จัดการธุรกิจท่อและข้อต่อ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด เป็นประธานในพิธีรับมอบคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีวศึกษา “งานระบบท่อและสุขภัณฑ์” และ “ระบบการให้น้ำและการจัดการ” จำนวน 4,500 เล่ม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ท่อ SCG) จัดทำคู่มือหลักสูตรการเรียนสอน “งานระบบท่อและสุขภัณฑ์” และ “ระบบการให้น้ำและการจัดการ” ให้กับวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา แผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 143 แห่ง และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี แผนกช่างกลเกษตร จำนวน 44 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพด้านระบบงานประปา ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบท่อและสุขภัณฑ์ เน้นความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งาน พร้อมบูรณการนวัตกรรมงานระบบท่อระดับสากล ให้สอดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาความรู้ และทักฒษาะวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ในระบบการให้น้ำและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

/////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
11 พฤศจิกายน 2563