โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership For Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership For Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” รุ่นที่ 2

Early Birds และศิษย์เก่าคอร์สอบรมที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และชาวมหิดล ลดราคาพิเศษ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

https://il.mahidol.ac.th/th/neuroleadership-2/

‼️  จุดเด่นของโครงการนี้คือ เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง จิตวิทยา และการบริหารงานระดับสูงในองค์กรมากกว่า  20 ปี มาเป็นผู้ให้หลักการและแนวคิด สามารถนำกลับไปประยุกต์ในบริบทของผู้เข้าร่วมอบรมได้จริง ‼️