บางจากฯ จัดสัมมนา “Everlasting Battery แบตเตอรี่: ปฏิวัติพลังงานอนาคต”

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาประจำปีครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Everlasting Battery แบตเตอรี่: ปฏิวัติพลังงานอนาคต” เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียน ให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออนที่จะช่วยตอบโจทย์เชื่อมรอยต่อยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ บรรยายหัวข้อ “แบตเตอรี่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน” พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการพลังงานและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ บรรยายและเสวนาถึงแนวโน้มการใช้และนโยบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในระดับโลกและประเทศไทย
เทรนด์แบตเตอรี่ของโลก ฯลฯ

และยังมีการจัดแสดงต่างๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ทั้งเทสล่า EV Bus และตุ๊กๆ ไฟฟ้า รวมทั้ง Power Wall สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์  และบูธนิทรรศการ Winnonie สตาร์ทอัพภายในกลุ่มบางจากฯ เป็นต้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม ทั้งในห้องประชุมและออนไลน์ประมาณ 1,000 คน

……………………………………..