ติดตามสถานการณ์ พายุ “เอตาว” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง และ พายุ “หว่ามก๋อ” บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์UPDATE  วันที่ 10 พ.ย. 2563

Featured Video Play Icon

พายุโซนร้อน เอตาว” ( เอตาว “ETAU” หมายถึง เมฆฝน ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา(Palua) สหรัฐอเมริกา) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) พายุโซนร้อน เอตาว(พายุระดับ 3) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองนาตรัง ประเทศเวียดนามแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.0 องศาเหนือลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ” (“หว่ามก๋อ” (VAMCO) ” หมายถึง ชื่อแม่น้้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนใต้  ตั้งชื่อโดย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์

คาดว่าจะอ่อนกำลังลง ในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2563 เป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรง ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่

สามารถติดตามสอบถามได้ที่สายด่วน 1182

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th

แอปพลิเคชั่น thai weather 

Facebook และ youtube Chanel กรมอุตุนิยมวิทยา

สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

 

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน “