สธ. จับมือ กสทช. เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง

กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. บูรณาการทำงาน ร่วมกัน เข้มงวดตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง ปรับระบบการทำงานในส่วนภูมิภาค เพื่อระงับโฆษณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมการบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับพลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง การทำงานในส่วนกลางสามารถบูรณาการ เฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว สามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันท่วงที โดยการให้เจ้าหน้าที่ อย. เดินทางไปประจำการที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ที่ผิดกฎหมาย ณ สำนักงาน กสทช. (ถนนพหลโยธิน ซอย 8) เพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ส่วนกลางได้ดำเนินการกับโฆษณาทางโทรทัศน์ 149 รายการ วิทยุกระจายเสียง 59 รายการ และอินเทอร์เน็ต 453 รายการ สำหรับในส่วน กสทช.เขต/ภาค ได้เฝ้าระวังการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 760 เรื่อง อย.รับเรื่องแล้ว 610 เรื่อง และอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ อย. 150 เรื่อง

“สำหรับส่วนภูมิภาคนั้น พบปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่เผยแพร่ทางวิทยุชุมชนเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันจัดการปัญหาในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้กระบวนการทำงานในส่วนภูมิภาคมีความรวดเร็ว สามารถขยายความครอบคลุมและเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ” นายแพทย์ไพศาลกล่าว

ทั้งนี้ หากพบเห็นการโฆษณาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คาดว่าจะผิดกฎหมายหรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ในส่วนภูมิภาค สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน อย. 1556 Email : 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application