ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ SHOP UDA ห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีสมาน จ.นนทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด โดยนางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ โดยมี นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายปริญญา เร่งพินิจ ที่ปรึกษาบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นช่วงชะลอตัว อุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวมขยายตัวไม่มากนัก แต่ยังมีช่องทางการเติบโตที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ช่างฝีมือจึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และบางสาขายังขาดแคลนกำลังคน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลิตกำลังแรงงานซึ่งเป็นช่างฝีมือที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านป้อนสู่ตลาดแรงงาน แก้ปัญหาแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การร่วมมือกับบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด บริษัทชั้นนำด้านการติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาช่างติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เพื่อรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าว

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและครูฝึกของ กพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างฝีมือ พนักงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาระดับปวช. ปวส. ประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในหลักสูตรช่างติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตรยืนยันและการันตีความรู้ความสามารถและใช้ในการสมัครงานได้ ซึ่งได้เปิดฝึกนำร่องที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน และกพร. ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพเพื่อใช้ในการทดสอบฝีมือให้แก่พนักงานและช่างทั่วไปอีกด้วย

“ช่วงระยะเวลา 5 ปี บริษัทกำหนดแผนจะเปิดศูนย์บริการติดตั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงใน 24 จังหวัด เช่น ตรัง ลพบุรี ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต บริษัทจึงมีความต้องการพนักงานเป็นจำนวนมากในการบริการประชาชน ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงความร่วมมือดังกล่าวจะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัท เป็นการส่งเสริมการมีงานทำ แก้ปัญหาการว่างงานอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์โควิด-19 อย่างถูกจุด จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดตามรายละเอียดการเปิดฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจ: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทรสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 02-245-4035” อธิบดีกพร. กล่าว

……………………………………………