‘กรมเจรจาฯ’ กางแผนงานในประเทศปี 64 ปูพรหมลงพื้นที่ ติดอาวุธเกษตรกร ผู้ประกอบการและ SMEs ไทย ใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กางแผนการทำงานในประเทศ ปี 64 จับมือพันธมิตรลงพื้นที่ทั่วประเทศ ต่อยอดความสำเร็จจาก ปี 63 หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายผล สร้างโอกาส ติดอาวุธให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และSMEs ไทย ยกระดับสินค้าพร้อมลุยตลาดต่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยแผนการทำงานในประเทศ ปี 2564 ด้านการเข้าถึงและสร้างความเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยกรมฯ จะเน้นการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อติดอาวุธให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ SMEs ไทย ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า และสามารถวางแผน รับมือ ใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม ของกรมฯ ในปี 2563 เช่น โครงการจัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA โครงการ DTN Business Plan Award 2019 และโครงการสร้างเครือข่ายสินค้าไทยขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ เป็นต้น ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายการส่งออกด้วย FTA แก่เกษตรการ และผู้ประกอบการ

นางอรมน เพิ่มเติมว่า ในปี 2564 กรมฯ จะเดินหน้าสานต่อโครงการที่สำคัญ อาทิ (1) โครงการจัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA ขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียนและจีน โดยใช้แต้มต่อจากเอฟทีเอ จัดร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย (2) โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ จัดร่วมกับ ศอ.บต. (3) โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ จัดร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ (4) โครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าสหกรณ์ไทยสู่โลกการค้าเสรี (5) โครงการที่จะดำเนินการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านโลกการค้าเสรี เป็นต้น เพื่อจัดกิจกรรมและให้คำแนะนำได้ตรงกับความต้องการ อาทิ ให้ความรู้ด้านการตลาด กฎระเบียบ มาตรการภาษีและที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้า ให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่องการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และการจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการค้าขาย สร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของกรมฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่แล้ว กรมฯ ยังเพิ่มการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านทาง Facebook Live เพจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ YouTube : DTNChannel

————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

10 พฤศจิกายน 2563