ภาพจากดาวเทียม SENTINEL-1 พบพื้นที่น้ำท่วมแถบ…นครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์

ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 9 พ.ย.63 เวลา 18.20 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) สูงกว่า 120,000 ไร่ โดยพบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มากถึง 73,300 ไร่ มากสุดที่อำเภอพิมาย 16,052 ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31,046 ไร่ และสุรินทร์ 16,781 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมตลิ่ง พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานโดยเฉพาะการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #น้ำท่วม #mhesi #นครราชสีมา #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สุรินทร์ #บุรีรัมย์ #คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรค่ะ