สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จับมือ กรมการค้าภายใน จัดเสวนา “เสียงสะท้อนชาวนาไทยทั้งแผ่นดิน” ผนึกพลังประชารัฐ ปูแนวทางวางยุทธศาสตร์ข้าวทั้งระบบ

สานต่อ – สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนาโต๊ะกลม“เสียงสะท้อนชาวนาไทยทั้งแผ่นดิน” ร่วมระดมความคิด และถกแนวทางแก้ปัญหาชาวนา รวมทั้งวางแนวทางพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารสมาคมฯ โดยการนำของนายกสมาคมฯ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้