กรมทางหลวงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีฯอย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จมีนาคม 2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยหลังตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต(ระยะที่1)ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ซึ่งประกอบด้วย

  1. งานดันท่อลอด รวมงานบ่อพัก, Pump House, ติดตั้งตะแกรงดักขยะ จำนวน 9 จุดได้แก่

จุดที่ 1 กม.8+635 บริเวณก่อนข้ามคลองบางซื่อ (เปิดใช้งานท่อและคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว)

จุดที่ 2 กม.8+935 บริเวณหน้าสำนักงาน กลต (เปิดใช้งานท่อและคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว)

จุดที่ 3 กม.10+585 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว

จุดที่ 4 กม.12+190 , กม.12+160 บริเวณหน้าตรีเพชรอิซูซุ

จุดที่ 5  กม.13+390 บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงลาดยา

จุดที่ 6 กม.14+700-กม.14+765 บริเวณแยกบางเขน

จุดที่ 7 กม.15+290 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมงานอาคารดักขยะ

จุดที่ 8 กม.21+850 บริเวณหน้าประตู ของสนามบินดอนเมือง

จุดที่ 9 กม.28+700 บริเวณอนุสรณ์สถาน (เปิดใช้งานท่อและคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว)    รวมงานตะแกรงดักขยะและงานคืนสภาพ

      2.งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำแบบกลมเป็นแบบเหลี่ยม

  1. งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
  2. งานปรับปรุงและซ่อมผิวจราจร
  3. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและประตูน้ำ

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีก ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ40% กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 สำหรับโครงการนี้ มีการก่อสร้างเป็นช่วงๆ บนถนนวิภาวดีรังสิต โดยกรมทางหลวงจะดำเนินการให้มีผลกนะทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งโครงการทั้งหมด หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 1586 สายด่วนกรมทางหลวง (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

                                                                                                                                                                            ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง