ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โถงชั้น 2 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

เสวนาหัวข้อ “การใช้ยาปฏิชีวนะในสารพัดสัตว์ ให้ปลอดจากเชื้อดื้อยา” 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-11:30 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสัตววิทยวิจักษ์

โดย  น.สพ. อลงกรณ์ มหรรณพ

รศ.สพ.ญ.ดร. มีนา สาริกะภูติ

อ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ

ลงทะเบียนเข้าฟัง onsite ได้ที่: https://forms.gle/AMQb54hNSbXCtCWWA

หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ : https://www.facebook.com/vetchulalongkorn

ในทุกวันเชิญชม..

-นิทรรศการ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในสารพัดสัตว์

-ผลงานการประกวดภาพวาด และเรียงความของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมฯ

“การใช้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์เลี้ยงของฉัน”

-กิจกรรมตอบคำถามแลกของรางวัล

…………………

#CUVET #Chula #ยาปฏิชีวนะในสัตว์