ปปง. ขายทอดตลาด ทอง เครื่องประดับ สิ่งปลูกสร้าง รับเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวปราณี  เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2561 และครั้งที่ 10/2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561    ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 9/2561       จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง และเข็มขัด จำนวน 56 รายการ และครั้งที่ 10/2561 จะดำเนินการในเวลา 14.00 น. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ

รายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 9/2561 ที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. สร้อยข้อมือทองคำ ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ 76.1 กรัม ราคาเริ่มต้น 95,500 บาท
  2. กำไลข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ 91 กรัม ราคาเริ่มต้น 88,500 บาท
  3. แหวนทองคำ ประดับด้วยเพชรและพลอยสีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ 8.4 กรัม ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
  4. แหวนรูปดอกไม้และใบไม้ ประดับด้วยเพชร น้ำหนักประมาณ 6.2 กรัม ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
  5. เข็มขัด ยี่ห้อ Louis Vuitton สีขาว ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

 

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 9/2561 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th

   สำหรับรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 10/2561 มีจำนวน 3 รายการ คือ

  1. บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สองชั้น เลขที่ 619/24 ตรอกบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1689 เลขที่ดิน 12 เนื้อที่ดิน 59.73 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท
  2. บ้านไม้ สองชั้น เลขที่ 603/5 ตรอกวัดจันทร์ในแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1689 เลขที่ดิน 12 เนื้อที่ดิน 29.60 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท
  3. บ้านไม้ สองชั้น เลขที่ 398/15 ตรอกวัดจันทร์ในแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1689 เลขที่ดิน 12 เนื้อที่ดิน 30.25 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 200,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 10/2561 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ