‘สุชาติ’ จี้ ขรก.แรงงาน เร่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ยกระดับเทียร์ 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ระดับ Tier 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวมอบนโยบายและข้อสั่งการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ Tier 1 ในการสัมมนาขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทวงแรงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อมุ่งสู่ Tier 1 และจากการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากประธานกลุ่มเกษตรกรประมงบางเสร่ เกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในการประกอบอาชีพประมงทะเล

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ผมจึงได้มีข้อสั่งการให้มีการเร่งพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-19 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย ประชาชนเพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน มอบหมายกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับข้อเสนอของสมาคมประมงแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

………………………………….