รพ.บ้านแพ้ว ชวนสร้าง“รพ.จักษุบ้านแพ้ว”มอบโอกาสให้ผู้ป่วยโรคตาได้เห็นแสงสว่าง

Featured Video Play Icon

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 – หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แถลงข่าวโครงการ “ทำดีให้คนมองเห็น” ระดมทุน 400 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากพลังของภาคประชาชน และจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น “ช่วยคุณหมอ” ฝีมือการกำกับโดยคุณต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาชื่อดังระดับโลกที่ช่วยถ่ายทอดความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านแพ้วในฐานะทีมผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 100,000 คนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ให้พ้นจากภาวะตาบอด

นายแพทย์ พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากสถิติของกรมการแพทย์ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับปัญหาโรคตาอยู่จำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 มีภาวะสายตาเลือนราง โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะต้อกระจกซึ่งเป็นโรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา อาการทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย รวมถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ช่วยเร่งให้คนไทยมีปัญหาสุขภาพตาได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสี่ยงต่อภาวะตาบอดได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ ประกอบกับความเชื่อว่า ปัญหาโรคตาสามารถชะลอและรักษาได้ ปี 2548 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในฐานะทีมผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เริ่มโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ เดินทางไปให้การรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ และขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศใกล้เคียง ได้แก่ กัมพูชา ภูฏาน และเมียนมา สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 100,000 คน ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการให้การรักษาโรคเฉพาะทางที่หลากหลาย เช่น โรคหัวใจ ระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคตา ในปี 2553 ได้พัฒนาศักยภาพการบริการทางจักษุอย่างครบวงจร ผ่านการจัดตั้งศูนย์จักษุและต้อกระจก และด้วยความไว้วางใจ รวมถึงเป็นความหวังของผู้ป่วยซับซ้อนทางตา ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้านตาเพิ่มขึ้น เฉลี่ย500 คนต่อวัน แม้จะมีจักษุแพทย์เฉพาะทาง 14 คน แต่ด้วยมีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยบางโรคหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจทำให้สูญเสียดวงตาได้

โรงพยาบาลฯ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้ร่วมกันจัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากพลังของภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาที่มีความซับซ้อนให้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ ตลอดจนเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร สำหรับห้องตรวจ ห้องผ่าตัด ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยต้องใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 400 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจากประชาชนแล้วจำนวน 280 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เพียงพอ โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากประชาชนคนไทยทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรต่างๆ อีกประมาณ 120 ล้านบาท  เพื่อให้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 โดยประชาชนสามารถร่วมสมทบทุนได้ภายใต้โครงการ “ทำดีให้คนมองเห็น”  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2562”

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐบาลที่ได้เปลี่ยนการบริหารจัดการเป็นรูปแบบองค์การมหาชน  เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมิได้พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ผ่านโครงการ “ทำดีให้คนมองเห็น”  ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • บริจาคครั้งละ 100 บาท ผ่านมือถือทุกเครือข่าย พิมพ์ *948*888*100# กดโทรออก วิธีนี้ไม่สามารถออกใบเสร็จได้
  • บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านแพ้ว ชื่อบัญชีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-0-33317-1 ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า

…………………………………………………………………….

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:  ศูนย์จักษุและต้อกระจก  โทรศัพท์ 034-419-536