อธิบดีเบญจพร และคณะ ติดตามความก้าวหน้า สถานที่จัดงานวันดินโลก 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดงาน วันดินโลก 2563 “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดงานวันดินโลก พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมงาน และสำรวจเส้นทาง สำหรับกิจกรรม “เดิน – วิ่ง วันดินโลก 2020 @CESRA ร่วมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 และกิจกรรมเดิน -วิ่ง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 05.30 – 08.30 น. ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

…………………………

#วันดินโลก
#worldsoilday2020
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน
#soilsserveusall
#cesra