ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 15

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ Money Expo 2020 ครั้งที่ 15 โดย ธ.ก.ส. นำเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และบริการต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่