‘จับกัง1’ ลุยชลบุรี นำทีมสหวิชาชีพตรวจลูกจ้างในกิจการประมงทะเล ป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ชลบุรี นำทีมสหวิชาชีพตรวจลูกจ้างในกิจการประมงทะเล พบปะกับลูกจ้าง นายจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นายกสมาคมประมงแสมสาร จังหวัดชลบุรี เข้ายื่นหนังสือข้อร้องเรียน โอกาสนี้ รมว.แรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก (Port In and Port Out Control Center : PIPO) จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกำกับดูแลกระทรวงแรงงานโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในวันนี้ผมจึงได้ลงพื้นที่มาพบปะกับลูกจ้าง นายจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยได้มารับฟังบรรยายสรุปจากนายปฐวี สุขะกาศี ผู้แทนศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกฯ เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในการประกอบอาชีพประมงทะเลในพื้นที่จากนายบุญยัง นักร้อง ประธานกลุ่มเกษตรกรประมงบางเสร่ ตรวจเรือหน้าท่า ร่วมกับสหวิชาชีพ และพบปะพูดคุยกับแรงงานประมงทะเล และมอบของที่ระลึกแก่แรงงานฯ ประมาณ 50 คน

สำหรับศูนย์ฯ PIPO ดังกล่าว มีชุดสหวิชาชีพ 4 ชุด ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน มีการออกคำสั่งและดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับทั้งสิ้น 35 คำสั่ง ไม่พบปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ มีแรงงานประมงของจังหวัดชลบุรี 4,327 คน มีเรือประมงที่อยู่ในการควบคุม 595 ลำ โดยปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ การแจ้งเรือเข้า – ออกเรือประมง ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและอยู่นอกเวลาราชการส่วนใหญ่ ทีมสหวิชาชีพมีหลายหน่วยงาน ไม่ทราบภารกิจ หน้าที่และข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน