กรมหม่อนไหมร่วมเสวนาในงานแถลงข่าว “งานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020”

กรมหม่อนไหม โดยนายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแถลงข่าว งานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณโรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการแถลงข่าว โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย และนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ออกแบบแบรนด์ WISHARAWISH ร่วมแถลงข่าว

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมและผ้าทอมือจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือ ด้วยการจัดการเสวนากว่า 16 หัวข้อเสวนา การจัดแสดงสินค้า การสาธิต และร่วม Workshop กว่า 10 บูมชุมชน/วิสาหกิจ การจัดแสดงนิทรรศการ การเจรจาธุรกิจ การแสดงแฟชั่นโชว์จากภาคีผ้าไหมและผ้าทอมือ เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับชุมชนและประชาชน สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป

โดย ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.isanmice.com และร่วมรับฟังการประชุมสัมมนานานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” ครั้งนี้ได้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ซึ่งงานนี้จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคีภาครัฐและเอกชน

…………………………………………….