รมช.วิวัฒน์ ชูศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เป็นศูนย์รวมความรู้

รมช.วิวัฒน์ ชูศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เป็นศูนย์รวมความรู้ ปัญหา วิธีแก้ไขด้านดินให้ทุกหน่วยงานได้เข้ามาศึกษา พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายหมอดินอาสาและยกระดับซุปเปอร์หมอดินสู่ยุค 4.0

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าที่จะเปิดศูนย์CESRA ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 เบื้องต้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการเปิด ศูนย์CESRA จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ โดยจะต้องจำลองงานวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางส่วนมาจัดแสดง อาทิ การบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้มีล่ามแปลภาษาที่เเปลสนุกๆมาเเปลให้คนที่เข้าชมได้รับฟัง จัดให้มีวงเสวนาชุดใหญ่ โดยการเชิญวิทยากรต่างชาติมาบรรยายถึงการวางระบบประเทศ การพัฒนาดินของไทยมาร่วมให้ความรู้ พร้อมจัดให้มีการเยี่ยมชมภายในศูนย์ ฯพิพิธภัณฑ์ดิน ฐานความรู้เรื่องดิน การอบรมเกษตรกร การจำลองศูนย์ศึกษาต่างๆ และนิทรรศการต่างๆ รวมถึงให้นำเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดิน ไวรัสลงดิน และได้รับการแก้ปัญหามาเป็นกรณีศึกษา ในการนำองค์ความรู้ด้านดินมาใช้แก้ปัญหาได้จริงในเรื่องของ ดินเสื่อม ดินตาย ดินอ่อนแอ สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติได้รับชม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ต้องการให้ศูนย์CESRA ที่จัดตั้งขึ้น มีการจัดชุดทำงานในเรื่องดิน โดยให้มีทีมที่หาเรื่องวิจัย ในพื้นที่ที่มีปัญหา และประมวลปัญหาดังกล่าวมาไว้ในศูนย์ฯ จากนั้น ให้จัดทีมเข้าสู่ปัญหาและวิจัย นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ และเป็นแหล่งความรู้ให้หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ฯแห่งนี้ พร้อมเสนอให้ทุกสพข.จัดหาที่ตั้งของศูนย์CESRA ย่อย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ รวมถึงให้มีการยกระดับหมอดินอาสา เป็นซุปเปอร์หมอดิน โดยคัดเลือกหมอดินอาสารุ่นใหม่ที่พร้อมเรียนรู้และเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำการวิเคราะห์ดินและสื่อสารกับCESRA ผ่านระบบออนไลน์ แก้ปัญหาได้อย่างว่องไว รวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนางกุลรัศมิ์ อนันตพงษ์สุข ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์CESRA ขณะนี้ เหลือระยะเวลาเพียง 47 วันเท่านั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการรายงานความก้าวหน้าในการประชุมดินโลก มีการสื่อสาร เรื่อง หมอดินน้อย เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่าย การจัดทำเวบไซต์ ที่จะช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก 5 ธันวาคมนี้ ได้เห็นภาพ ศูนย์CESRA อย่างเป็นรูปธรรม