การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถในเส้นทางสายใต้ทุกขบวน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถในเส้นทางสายใต้ทุกขบวน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงระหว่างสถานีนครปฐม – ชุมพร 

ขออภัยในความไม่สะดวก