กอช. เข้าประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ เน้นย้ำให้ กอช. สร้างการตระหนักรู้ และส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักการวางแผนการออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน ตลอดจนมีบำนาญใช้ยามเกษียณ ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

……………………………..