กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรบน ถ.พหลโยธิน กม.ที่ 104 จ.สระบุรี (ขาเข้า) แนะประชาชนวางแผนการเดินทางในช่วงวันดังกล่าว

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรีได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณ กม.90 และบริเวณ กม.104 (ขาเข้า) จังหวัดสระบุรี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณ กม.ที่ 104 (ฝั่งขาเข้า กทม.) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 ธันวาคม 2563

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

…………………………………..