จุรินทร์ นำ พาณิชย์ จับมือ “หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมเร่งแก้ความคล่องตัวด้านขนส่งให้ JFCCT และหนุนจับคู่เจรจาธุรกิจ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย หรือ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT นำโดยนายสแตนลีย์ คัง ประธาน JFCCT ว่าวันนี้ได้พบปะหารือตัวแทนหลายประเทศในกลุ่มหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยนี้ โดยประเด็นที่ 1 ก็คือ เรื่อง พรบ. การประกอบธุรกิจต่างด้าว ซึ่ง JFCCT อยากให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าวถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้บัญชี 3 บางรายการในช่วง 3 ปีนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาไทยในช่วงโควิด ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์รับจะพิจารณาให้ ภายใต้ขั้นตอนกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนด เรื่องที่ 2 คือ  FTA ซึ่งก็ได้แจ้งให้ทราบว่าไทยก็มีเป้าหมายที่จะทำ FTA กับหลายกลุ่ม ที่มีความชัดเจนอย่างน้อย 5 ประเทศ 5 กลุ่ม คือ FTA ไทย-EU ไทย-UK ไทย-EFTA กลุ่มประเทศแถวสวิส นอร์เวย์ ไทย-ยูเรเซีย และ อาเซียนกับแคนาดา เรื่องที่ 3 คือ มาตรการฟื้นการท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนต่างประเทศ อยากเห็นการกำหนดเงื่อนเวลาที่จะให้กักตัวอย่างชัดเจนและจะมีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นเมื่อใด

“ผมก็ได้แจ้งให้ทราบว่าบางครั้งการตัดสินใจก็ไม่ถึงกับง่ายเพราะเหตุว่ารัฐบาลต้องคำนึงถึงความสมดุลทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป ว่าความสมดุลจริงๆ นั้นควรจะอยู่อย่างไรและในช่วงระยะเวลาไหนนะครับ แต่ก็ได้แจ้งว่าก็มีความคิดที่จะปรับลดวันที่จะต้องกักตัวจาก 14 วันลงมา รวมทั้งมาตรการที่จะพยายามหาหนทางในการที่จะผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีโอกาสเข้ามาในประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันก็หมายความว่าต้องคำนึงถึงปัญหาเรื่อง Covid และสุขภาพของคนไทย ในภาพรวมด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว

ส่วนเรื่องที่ 4 เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งที่ภาคเอกชนต่างประเทศ อยากเห็นการขนถ่ายสินค้าที่สะดวกขึ้น ซึ่งอันนี้ตนรับไปจะให้หารือใน กรอ. พาณิชย์ ซึ่งมีสมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรืออยู่ และสามารถเชิญหอการค้าต่างประเทศเข้ามาหารือในวาระนี้ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการพบปะกันนั้นตนเปิดโอกาสให้หอการค้าต่างประเทศได้คุยกับกระทรวงพาณิชย์มากขึ้นซึ่งปกติพบกันปีละครั้งให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยก็ปีละ 2 ครั้งเพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้า และร่วมกันทำงาน คลี่คลายปัญหาที่ติดขัดเพื่อช่วยกันฟื้นเศรษฐกิจและเป้าหมายของเราให้เพิ่มตัวเลขส่งออก

รายงานจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า สมาชิก JFCCT แสดงความสนใจในการใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ตระหนักและเข้าใจในข้อกังวลของนักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงธุรกิจ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ขอยืนยันว่า ประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ และไม่ต้องการให้พระราชบัญญัติการประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีการทบทวนประเภทธุรกิจ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว และวันนี้นายจุรินทร์ ได้แลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นและหารือเพิ่มเติม และขอให้หอการค้าฯ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้า การจับคู่ธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยด้วย

……………………………

กระทรวงพาณิชย์

5 พฤศจิกายน 2563