กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ลุยงานป้องปรามการละเมิด IP ในยุคดิจิทัล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีสัมมนา “Law Enforcement Seminar : เตรียมความพร้อมในการป้องปรามการละเมิด IP ในยุคดิจิทัล” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะบนสื่ออินเทอร์เน็ต พร้อมอัพเดทแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยายและหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่ทำให้รูปแบบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเปลี่ยนแปลงไปและมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการจับกุมการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต 291 คดี ยึดของกลางจำนวน 36,818 ชิ้น มูลค่า 57 ล้านบาท นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการเพื่อระงับหรือปิดกั้นเว็บไซต์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปกว่า 1,500 URLs”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมเปิดการสัมมนา และหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนวิทยากรมาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวน จับกุม สอบสวน และพิจารณาคดี และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความท้าทายในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมจำนวน 110 คน เข้าร่วม ซึ่งเชื่อมั่นว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจะสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนของประเทศต่อไป”

……………………………………..