สธ.ติดตามอาการผู้บาดเจ็บกรณีท่อส่งแก๊สระเบิด ที่สมุทรปราการ กลับบ้านแล้ว 54 ราย เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 ราย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากกรณีท่อส่งแก๊สระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้กลับบ้านได้แล้ว 54 ราย ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 2 ราย ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาวะปกติ

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการติดตามอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีท่อส่งแก๊สระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บรวม 74 ราย ขณะนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อาการดีขึ้นเป็นลำดับ กลับบ้านแล้ว 54 ราย เหลือยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 21 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่อาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 2 ราย โดยโรงพยาบาลที่ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ ได้แก่

  1. โรงพยาบาลบางบ่อ 1 ราย
  2. โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ 2 ราย
  3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  1 ราย
  4. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3  2 ราย
  5. โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 2 ราย
  6. โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  4 ราย
  7. โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 1 ราย
  8. โรงพยาบาลกรุงเทพ 1 ราย
  9. โรงพยาบาลพระราม 9 1 ราย
  10. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 6 ราย

สำหรับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและอากาศในที่เกิดเหตุขณะนี้กลับสู่สภาวะปกติ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสุขภาพประชาชน

…………………………