กระทรวงวิทย์ฯ จัดพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม นี้ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อวงการเทคโนโลยีของไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ