ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ ลงพื้นที่ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมดูความพร้อมและศักยภาพ ในการเป็นพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ Fisherman ‘s Village Resort

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายแสน  ศรีงาม  ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศพุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายสุธรรมลิ่มพานิช  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการกรมประมง นางสาวพิกุล  ชัยรัตน์  ประมงอำเภอเมืองกระบี่ และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมดูความพร้อมและศักยภาพ ในการเป็นพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ Fisherman ‘s Village Resort

โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนบ้านไหนหนัง นำโดยนายสุชา วันศุกร์  ผู้ใหญ่บ้านชุมชนไหนหนัง นายโกวิท มุคุระ ประธานกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านไหนหนัง ผู้จัดการธนาคารปูม้าไข่ และพี่น้องชาวประมงท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมของชุมชน อาทิ กิจกรรมประมง  กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ

พร้อมนำเยี่ยมชมกลุ่มประมงท้องถิ่นกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง และนำลงเรือหางยาวเพื่อเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์หอยชักตีน  ธนาคารบ้านปลา  ชมวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดกระบี่  อาทิ  หุบผาปีศาจหน้าต่างมนุษย์โบราณ  ภาพเขียนโบราณ  ณ เขากาโรส นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม บริษัท ศรีคุณ กระบี่ จำกัด ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเลของจังหวัดกระบี่ ด้วย

……………………………………