บสย. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บสย. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2563 โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

……………………………