ก.แรงงาน ร่วม บ.ยักษ์ข้ามชาติ อัพสกิลช่างเชื่อมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติ นำร่องฝึกแรงงาน 300 คน ป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)และบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น เพื่อจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติให้แก่แรงงานไทย 4 หลักสูตร

ศาสตราจารย์นฤมล กล่าวว่า กพร.ร่วมกับ บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในเครือ Sinopec Group สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเดินท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดิมใช้แรงงานฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนี้โดยเฉพาะจากประเทศจีน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ขาดแคลนแรงงานจึงเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงาน และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากลเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้แก่ช่างเชื่อมไทย

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในครั้งนี้ ได้วางแผนร่วมกันถ่ายทอดความรู้และยกระดับทักษะให้แก่แรงงานไทย เตรียมป้อนเข้าสู่ระบบการจ้างงานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยการนำเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์การฝึกอบรมของบริษัทมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูฝึกของ กพร. เพื่อนำไปขยายผลการฝึกให้แก่นักศึกษา ผู้ว่างงาน และแรงงานทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อม มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 300 คน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. การเชื่อมไฟฟ้าระดับกลาง 2. การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์กอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระดับกลาง 3. การเชื่อมระดับสูง 4. การเชื่อมท่อหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน ซึ่งจะฝึกในศูนย์ฝึกอบรมการเชื่อมในจังหวัดชลบุรี ผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับบริษัท ซิโนเปค และบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และแถบภูมิภาคอาเซียนด้วย

ความร่วมมือดังกล่าว ช่วยพัฒนายกระดับทักษะครูฝึกของ กพร.เพื่อนำไปขยายผลให้แรงงานไทยมีฝีมือตรงกับเทคโนโลยีและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทดแทนการขาดแคลนแรงงาน และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือเร็วๆ นี้ ซึ่งนอกจากการฝึกยกระดับทักษะให้แก่แรงงานในหลักสูตรข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ กลุ่มช่างอุตสาหการ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดฝึกอบรมตลอดปี 2564 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว

………………………………..