“เพชรบุรี” นำร่องโครงการท่องเที่ยวสีขาว ส่งเสริมผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวสีขาว” ณ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรม นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลกรด้านการท่องเที่ยว​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม และ นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

การอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวสีขาว” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการมีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์กับนักท่องเที่ยว มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสะอาดและปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเพชบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยที่ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ให้ความสนใจและ​เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 102 คน โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1) ท่องเที่ยวสีขาว – ท่องเที่ยวสุขใจ สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม  2) Clean Together 3) ฝึกวินัยการออมแบบผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคใหม่ 4) การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวสีขาว 5) สร้างความเชื่อมั่น ชาวท่องเที่ยว และ 6) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Workshop “น้ำใจไทยกับท่องเที่ยวสีขาว”

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี อย่าลืมมองหาผู้ประกอบการที่สวมเสื้อกั๊กสีขาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม

………………………………………