อนุทิน ส่งทีมดูแลสุขภาพ ทีมเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพกาย ทีมเยียวยาจิตใจ และทีมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก พร้อมแจกยาชุดน้ำท่วม 2,789 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 518 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยผู้ประสบภัยจากพายุโคนี ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดให้การดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ และมอบหมายให้กองสาธารณสุขฉุกเฉินสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ส่งให้ตามความต้องการของจังหวัดรวม 61,500 ชุด ขณะนี้ สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 15 แห่งที่ได้รับผลกระทบ สามารถให้บริการได้ตามปกติ

แพทย์หญิงพรรณประภากล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ได้ลดลงแล้ว ได้มอบหมายให้นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานมูลนิธิ อสม. และคณะ ลงพื้นที่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ อสม. และผู้ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลาก ใน 4 ตำบล อำเภอนาดี จำนวน 169 ชุด และนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุภาพที่ 6 ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้ผลกระทบในตำบลบุพราหมณ์ อ.นาดี ส่งทีมดูแลสุขภาพ ทีมเยียวยาจิตใจ หรือ เอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) และทีมเจ้าหน้าที่ลงฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ทีม 4 หมู่บ้านในตำบลบุพราหมณ์ อ.นาดี ได้แก่ หมู่ 5 บ้านวังมีด หมู่ 6 บ้านวังขอนแดง หมู่ 8 บ้านวังใหม่ และหมู่ 10 บ้านทับลานใน รวม 88 หลังคาเรือน พร้อมจัดทีมช่วยเหลือ​ด้านการรักษา​พยาบาล​ 1 จุด​ ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สาขาบริการ​สุขภาพ​โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม. 80 และศูนย์พักพิงชั่วคราว

นอกจากนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัยในอ.กบินทร์บุรี อ.นาดี และอ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้มารับบริการจำนวน 147 คน พร้อมแจกยาชุดน้ำท่วม 2,789 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 518 ชุดแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้ป้องกันโรคหลังน้ำลด การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารและน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะ จำนวน 2,350 หลังคาเรือน พร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง

…………………………………………..