“Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน” ครั้งที่ 37

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
นำผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังเพื่อการส่งออกกว่า 80 บริษัท จัดแคมเปญช้อปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าของคนในประเทศ ให้มาช้อปสินค้าราคาพิเศษกว่าที่ไหนๆ อาทิ เสื้อยืด, เสื้อโปโล, เสื้อโค้ท, แจ็คเก็ต, ยีนส์, หมวก, ถุงเท้า, ชุดกีฬา, กระโปรง, สูทและอีกมากมาย

​เริ่มต้นแล้วกับงาน Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 37 ที่ได้นำสมาชิกของสมาคมฯ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ นำเสื้อผ้ามาจำหน่ายและจัดโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าของคนในประเทศและต้องการช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศในราคาที่ไม่แพง ทั้งนี้ก็เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนในการซื้อสินค้าภายในงานมาตลอดหลายปี งานจำหน่ายสินค้าจะมีตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 19-28 ธ.ค. 61 นี้ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ คาดเงินสะพัดมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

​นายจักรินทร์ โกมลศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวในพิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ว่า “อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ผ่านมาแม้ว่าจะประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ การขึ้นค่าแรง การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศคู่แข่งที่เพิ่มสูงขึ้น แต่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยก็สามารถปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

​ในส่วนของภาครัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการพัฒนาการส่งออก รวมทั้งกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างตราสินค้า นวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดมาโดยตลอด นอกจากนี้ กรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ยังได้ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าและบริการออกสู่ตลาดต่างประเทศ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้สามารถก้าวสู่เวทีการค้าในตลาดอาเซียนและตลาดโลก และเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย และผลักดันการขยายตัวของการส่งออกในเชิงรุก อีกทั้งยังมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทย และประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ซื้อทั่วโลกด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง

​กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสินค้าแฟชั่นที่สำคัญของกรมฯ งานหนึ่ง คือ การจัดงานแสดงสินค้า Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair (BIFF&BIL) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดงาน BIFF&BIL รวมอยู่ในงาน STYLE (งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์มิติใหม่ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และ Start Up ได้เจรจาการค้ากับผู้ซื้อสินค้าจากทั่วโลก สามารถนำผู้ซื้อรายใหม่ๆ มาพบผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้จัดงาน STYLE ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 นอกจากนี้ยังมีโครงการ SMEs-Proactive ระยะที่ 3 ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพื่อขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ อีกด้วย

​การจัดงานแสดงสินค้า “EXPORT GARMENT FAIR ครั้งที่ 37 ภายใต้ธีม มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน” ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่ง ที่นอกจากจะทำให้คนไทยได้มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศด้วยราคาที่ไม่แพงจากฝีมือคนไทยด้วยกันเองแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานมาโดยตลอด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

​ด้าน นายธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) กล่าวว่า สถานการณ์ส่งออกสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในปีนี้ มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากยอดส่งออกที่ลดลงเมื่อสองปีก่อน โดยในปีนี้สมาคมเอง ได้เน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการหาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิตการบริหาร และการตลาด มานำเสนอให้กับสมาชิก เพื่อพาสมาชิกก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 รวมทั้งการนำสมาชิกผู้ประกอบการไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดที่ผู้ประกอบการมองว่าเป็นตลาดในอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาทิเช่น ญี่ปุ่น อาเซียน รวมไปถึงประเทศจีน เกาหลี หรือไต้หวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอุตสาหกรรมจะทิ้งตลาดหลักเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป เพียงเป็นการมองหาตลาดใหม่ มาเสริมเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกของสมาคมและอุตสาหกรรมโดยรวม ผ่านการสนับสนุนจากกรมฯ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้มีส่วนร่วม ในงาน STYLE 2019 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เพิ่งจะเริ่มงานไปเมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา

​สำหรับงานแสดงสินค้า “Export Garment Fair” นั้น เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

การจัดงานในปีนี้ ทางสมาคมฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่ ภายใต้ธีม “มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน” โดยมีการแบ่งโซนตามชนิดสินค้าเพื่อให้ง่ายกับผู้มาเยี่ยมชมงาน อีกยังได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ ได้เขามานำเสนอสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ปรับภาพลักษณ์ของงานให้ดูทันสมัยและสดใสมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่าง และความโดดเด่นแต่ยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานและคงไว้ซึ่งบรรทัดฐานเดิมของวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้แสดงสินค้าที่เข้าร่วมงานประมาณ 80 บริษัท หรือประมาณ 180 คูหา ในพื้นที่ของ Hall 1 และ HALL 2

​การจัดงานแสดงสินค้า “Export Garment Fair ครั้งที่ 37” จะดำเนินมาไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงานทุกท่าน ณ ที่นี้ กระผมในนามตัวแทนของสมาคมฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด นายธีระ กล่าว

​งาน Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลก แล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 37 มีทั้งหมด 10 วัน ระหว่างวันที่ 19-28 ต.ค. 61 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ เป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดจำหน่ายปลีกสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป/เครื่องนุ่งห่ม สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นโรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของไทยกว่า 80 บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 180 คูหา นำสินค้าคุณภาพส่งออกภายใต้แบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศ มาจำหน่ายในราคา “พิเศษ” โดยเฉพาะ พบกับสินค้า “ทุกฤดูกาล” ไม่ว่าจะเป็น Coat, Jacket, Sweater, Jeans, Shorts, T-shirt, Polo-shirt, Pants, Shirt, Suit, Blazer, Trousers, Dress, Skirt, Bra & Lingerie, Nightwear, Underwear, Sportswear, Skiwear, Socks, Hat & Cap, Scarves, Silk & Batik, Home Textile ฯลฯ และครบครัน ทั้งสินค้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และสินค้าเด็ก คาดการตลอดทั้ง 10 วัน จะมีเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท และยอดผู้เข้าชมงานในปีนี้ กว่า 80,000 คน และพิเศษ

สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่มาร่วมกรอกแบบสอบถามกับทางสมาคมฯ รับฟรีคูปองใช้แทนเงินสดมูลค่า 50 บาท (จำกัดวันละ 200 ท่าน) / แจกฟรีคูปองใช้แทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งงานจากชื่อ TGMA จำนวนจำกัด เพียงวันละ 100 ใบ / นาทีทอง ลด แลก แจก แถม จากผู้ประกอบการภายในงาน /ร่วมกิจกรรม กด Like & Share & Post รูปภาพกับป้าย Backdrop ภายในงานอย่างสนุกสนาน / บริการพื้นที่จอดรถฟรี เสาร์-อาทิตย์ บริเวณพื้นที่ของศาลอาญา(รัชดา) ประตู 9 และสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสาธารณะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ลงสถานีลาดพร้าว สมาคมฯ จะมีรถตู้จอดรับส่งถึงงาน / รถโดยสารประจำทางมีสาย ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206 , ปอ.529 สาย 38 , 126 , 136 , 134 ก , 178 , 179 , 20

Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 37
จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)
วันที่ 19-28 ต.ค. 61 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-681-2222 Line ID : @TGMA, Facebook: TGMA, www.thaigarment.or.th
***********
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ