“e-Withholding Tax” นวัตกรรมการจ่ายภาษีสุดสมาร์ท ที่ตัวแทนภาคธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs เห็นความสำคัญ

กรมสรรพากรเชื่อว่าหนึ่งในปัญหาสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการยังต้องใช้ความเข้าใจอย่างมาก นั่นก็คือ “ภาษี” และผู้ประกอบการบางรายเห็นว่าภาษีเป็น กิจกรรมที่ทำให้เสียเวลา  ยากที่จะทำความเข้าใจ เต็มไปด้วยเอกสารที่ไม่จำเป็น ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ภาครัฐต้องหันมายกระดับอย่างจริงจัง และต้องทำให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า  “กรมสรรพากร เข้าใจถึงปัญหาที่ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการจะต้องเจอในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษี ประกอบกับการเข้ามาของ Digital Disruption ที่ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการต้องปรับตัวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบ e-Withholding Tax (ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์) ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การจัดการภาษีให้ง่ายและสะดวกต่อภาคธุรกิจ พร้อมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากระบบที่สามารถลดอุปสรรคในการเสียภาษี ได้แก่ ลดต้นทุน ลดการดำเนินการ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดการตรวจสอบ ซึ่งในอดีตการจัดเก็บเอกสารสำหรับการยื่นภาษีสร้างปัญหา และความวุ่นวายให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปแบบระบบ e-Withholding Tax จะลดปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้ จุดที่น่าสนใจ คือการให้สิทธิประโยชน์โดยลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 2% ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการระบบ e-Withholding Tax มากขึ้น”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวแทนจากภาคธุรกิจคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ก็เล็งเห็นถึงข้อดีของการใช้ระบบ e-Withholding Tax ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้รุดหน้าได้ โดยกลุ่มธุรกิจบีเจซี บิ๊กซี ได้ปรับตัวเพื่อพร้อมรับของ Digital Disruption มาอย่างต่อเนื่องโดยการปรับใช้ดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งในเรื่อง การจัดการภาษีก็จะยิ่งช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ไวมากยิ่งขึ้น ลดความยุ่งยาก ลดความซับซ้อน ลดต้นทุน ที่ไม่จำเป็นทิ้งไป ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมานอกจากการตัดค่าใช้จ่ายส่วนเกินออกแล้ว สิ่งสำคัญก็คือการได้เครดิตที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น ซึ่งหากภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ ทั้งฝ่ายที่เป็นผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินหันมาใช้ระบบ e-Withholding Tax ก็จะช่วยให้ระบบการดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ราบรื่นมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

ขณะที่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลาง และขนาดย่อมที่อาจจะต้องดำเนินการทางภาษีด้วยตนเอง ระบบ e-Withholding Tax จะเอื้อประโยชน์ให้การเสียภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และยังได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่จูงใจให้เสียภาษีอย่างถูกต้อง โดย คุณหนุ่ย – พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และเจ้าของเว็บไซต์ beartai.com มองว่า การเสียภาษีควรทำให้เป็นเรื่องง่าย สนุก และให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ดำเนินการทางภาษีอย่างถูกต้อง

ผู้ประกอบการ ที่สนใจใช้บริการระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Taxสามารถยื่นความประสงค์ที่จะใช้งานระบบ e-Withholding Tax ผ่านสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

………………………………………..