โครงการ TechBiz Starter ปี 63 ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบทุน 10 ผลงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ที เอ็ม ซี) สวทช. ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 40,000 บาท สำหรับผลงาน 10 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในโครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ปี 2563 ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างรากฐาน ดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง และสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า โครงการ TechBiz Starter ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งต่อยอดมาจาก “โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ที่ดำเนินการจัดมามากกว่า 8 ปี โดยขยายขอบเขตและเปิดกว้างคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อสนับสนุนรวมถึงต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการใหม่หรือนักวิจัยที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และมีความต้องการที่จะวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางเพื่อสร้างโอกาสขยายธุกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยโครงการฯจะช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยและครอบคลุม เช่น เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการขาย การทำแผนธุรกิจรายบริษัท รวมถึงได้รับโอกาสเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำ และศูนย์แห่งชาติภายใน สวทช. การได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษามืออาชีพและมีประสบการณ์ตรงเฉพาะด้าน ตลอดจนโอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด เช่น การออกบูธนิทรรศการ การเข้าประกวดเทคโนโลยีในเวทีต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 65 ราย และได้คัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจ และความมุ่งมั่นที่ดี จำนวน 33 ราย ซึ่งผ่านการอบรม และได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินธุรกิจและเกิดรายได้รวมกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

 

“ในการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจัยที่สำคัญมาก นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคแล้วนั้น การพัฒนาผลงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งก็มีความสำคัญเช่นกัน นอกจากความเก่งด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังจะต้องมีเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ในช่วงเริ่มต้น” นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ กล่าว

โดยในงานครั้งนี้จะให้ผู้ประกอบการทั้ง 33 รายที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่เป็นนักลงทุนและนักธุรกิจผู้ที่มีประสบการณ์ในการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจ และทำการคัดเลือกผลงาน 10 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด เพื่อรับรางวัล TechBiz Starter Funds ทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 40,000 บาท และรางวัลพิเศษ Investor award  รับทุนสนับสนุน 10,000 บาท ที่มอบให้กับผลงานที่น่าลงทุน จากคณะกรรมการที่เป็นนักลงทุนตัวจริง 1 รางวัล

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล TechBiz Starter Funds  มีดังนี้

  1. Smart Ironing Machine – เครื่องรีดผ้าอัจฉริยะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: เครื่องรีดผ้าอัจฉริยะ (Smart Ironing Machine) ที่สามารถทำให้ผ้าเรียบ ด้วยการใช้พลังลมร้อนแทรกตัวเข้าไปที่รอยยับอย่างตรงจุด แทนการใช้เตารีดรีดผ้าแบบเดิม ซึ่งเป็นการทำลายเนื้อผ้าและสีสันของผ้า จึงทำให้ผ้าหมองและเก่า นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนารูปแบบการรีดเสื้อผ้าได้หลายรูปแบบและหลายขนาด อีกทั้งยังสามารถขยายและเชื่อมต่อกับระบบนับและจำแนกเสื้อผ้าของแต่ละผู้ใช้และการแจ้งเตือนเมื่อจบการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงการขยายและเชื่อมต่อกับตู้เก็บเสื้อผ้า ซึ่งมีระบบ QR Code เพื่อป้องกันการสูญหาย พร้อมกับระบบหลังบ้านสรุปจำนวนเสื้อผ้าที่รีดรายวันและปริมาณไฟฟ้าที่ใช้, ระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance), ระบบทำความสะอาดตัวเองพร้อมระบุสถานะการทำงาน และการอัพเดท Firmware แบบ Over-the-air เพื่อนำเครื่องรีดผ้าและระบบทั้งหมดนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. Ezy Document – AI & Computer Vision จัดการเอกสารอัตโนมัติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: ระบบ ai และ Computer Vision สำหรับจัดการเอกสารและรูปภาพ ให้ทุกขั้นตอนเป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้ช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดการเอกสารได้ หรือเพิ่มความรวดเร็วในการบริการได้ ตัวอย่างเช่น การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ที่ต้องรอสาขาเปิด รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร กรอกข้อมูลทีละใบๆ รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้อาจใช้เวลานานถึงสัปดาห์ ระบบของเราสามารถเข้าไปช่วยตั้งแต่การ คัดแยก อ่าน และวิเคราะห์เอกสาร ให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ และสามารถลดเวลาได้เหลือเพียงแค่ 5 นาที นอกจากนี้ระบบของเรายังสามารถเข้าไปช่วยค้นหาเอกสารที่มีจำนวนมาก เราเข้าไปทำให้ระบบเอกสารสามารถค้นหาและหาเจอได้ทันที

  1. Whale-ness Application – ผู้ช่วยด้านสุขภาพส่วนบุคคล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ::“Whale-ness Application” คือ “ผู้ช่วยด้านสุขภาพส่วนบุคคล” ที่จะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของเรา, วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ, คอยให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต และนำเสนอช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้กับเรา กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งของเรามองเห็นปัญหาสำคัญร่วมกัน นั่นก็คือ “ปัญหาด้านสุขภาพ” ปัญหาที่พวกเราไม่อยากเจอ และไม่อยากให้คนที่เรารักต้องเจอเช่นกัน ไม่ว่าเทคโนโลยีการรักษาโรคจะพัฒนาดีขึ้นมากเท่าไหร่ แต่การรักษา ก็เป็นแค่ “การแก้ไข” หลังจากเกิดปัญหาขึ้นแล้ว มันย่อมต้องดีกว่าแน่ ๆ หากเราสามารถหาทางป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นให้กับเราได้ก่อน แอพพลิเคชั่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเราเองและคนที่เรารัก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ กับพวกเขา และเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพวกเราทุกๆ คน

  1. Aquatest 4.0 – อุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีปนเปื้อนในน้ำแบบดิจิตอล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: Aquatest 4.0 เป็นเครื่องมือชนิดพกพาที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ โดยวัดความเข้มข้นของสีของน้ำตัวอย่างที่เปลี่ยนไปตามความเข้มข้นของสารเคมีในน้ำที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายทดสอบ ซึ่ง Aquatest 4.0 สามารถใช้ทดสอบคุณภาพน้ำได้ในหลายๆด้าน เช่น บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บ่อน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม สีย้อมจากโรงงานสีย้อมผ้า และระบบน้ำประปา ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเห็นแนวโน้มของสิ่งปนเปื้อนในน้ำ อันจะนำไปสู่การวางแผนในกระบวนการผลิตและการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  1. ตู้น้ำมันหยอดเหรียญออนไลน์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ออนไลน์ เป็นมากกว่าแค่ตู้เติมน้ำมันทั่วไป เพราะเราได้คิดนวัตกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าและให้ทันกับยุคสมัยที่จะมีการนำเทคโนโลยี ระบบออนไลน์ และ Big data เข้ามาใช้ ตู้น้ำมันออนไลน์ โดยผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลน้ำมันคงเหลือภายในตู้ ข้อมูลผู้ใช้บริการ และข้อมูลอีกจำนวนมารถรวมถึงการตั้ง Promotion ในการขายได้เอง และนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ร่วมด้วยในตู้น้ำมันหยอดเหรียญออนไลน์นี้ เช่น บริการเติมเงิน ชําระบิล และโอนเงิน และยังขยายไปยังการขายกาแฟและบริการอื่นๆได้อีกด้วย

  1. สบายใจอาหารคลีน – เปลี่ยนเมนูอาหารตามสั่งธรรมดาทั่วไปให้เป็นอาหารที่คลีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: สบายใจอาหารคลีนเราเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่มีหน้าร้านคอนเซ็ปต์ของอาหารร้านเรา เราเปลี่ยนเมนูอาหารตามสั่งธรรมดาทั่วไปให้เป็นอาหารที่คลีนแต่ไม่เปลี่ยนรสชาติในราคาที่เท่าเดิม ทางร้านไม่ได้มีแต่อาหารสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างเดียวเท่านั้นเรายังมีอาหารสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ อีกด้วย เช่น โรคไตเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นโรคไตสิ่งแรกที่หมอจะแนะนำให้เปลี่ยนคือเรื่องของอาหารแต่ในปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพมีราคาที่สูงมากค่าจัดส่งที่แพงมากและยังไม่มีการบันทึกข้อมูลโภชนาการอาหารที่สามารถวัดผลได้จริงและอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่หารับประทานยากสบายใจอาหารคลีนเลยเกิดมาเพื่อพวกนี้ เราแก้ปัญหาด้วย 2 วิธี คือ Application สั่งอาหารสบายใจกับระบบจัดการร้าน Back office 2 ส่วนนี้ส่งผลหลักๆ ทำให้เราสามารถขายอาหารคลีนได้ในราคาที่ถูกลงและยังสามารถบันทึกข้อมูลโภชนาการอาหารเพื่อไปใช้วัดผลต่อยอดทางด้านการแพทย์และด้วยระบบที่เรามีทำให้ในอนาคตสบายใจอาหารคลีนสามารถที่จะขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยได้

  1. SKINSOFTT นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง สเปรย์ โลชั่น แผ่นแปะป้องกันยุง และเจลทาหลังยุงกัดแบบครบวงจร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: สกินซอฟท์ SKINSOFTT ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ได้นำนวัตกรรมสเปรย์กันยุงที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีนาโน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สเปรย์กันยุง, โลชั่นกันยุง, เจลกันยุง, สติกเกอร์ติดกันยุง และเจลทาแก้แพ้หลังยุงกัด  ครอบคลุมทั้งสูตรธรรมชาติและสารสังเคราะห์สำหรับผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กรวมทั้งสูตรธรรมชาติสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์กันยุงสูตรนาโน ได้นำนวัตกรรมที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีนาโน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารสังเคราะห์ ไอคาริดีน (ICARIDIN) ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้นานมากกว่า 7 ชั่วโมง ซึ่งสามารถป้องกันยุงได้นานกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ โดยผ่านการทดสอบว่าปลอดภัย  ด้วยอนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่มีขนาดของอนุภาคระดับนาโนเมตร จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีการกระจายตัวของการระเหยของสารออกฤทธิ์ได้ดี

ผลิตภัณฑ์กันยุงสูตรธรรมชาติ ผลิตจากส่วนประกอบสมุนไพรธรรมชาติ ประกอบด้วย ยูคาลิปตัส และกานพลู ไม่มีส่วนประกอบสารเคมี DEET ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้นานมากกว่า 4.4 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์กันยุงสูตรธรรมชาติสำหรับเด็ก ผลิตจากส่วนประกอบสมุนไพรธรรมชาติ ใช้เพื่อป้องกันยุงสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ยูคาลิปตัส กานพลู และเลม่อนยูคาลิปตัส ไม่มีสารเคมีน้ำหอม อ่อนโยนสำหรับเด็กผลิตภัณฑ์กันยุงสกินซอฟท์ผ่านมาตรฐาน NANOQ รับรองโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมถึงการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

  1. BEEP HPP Cold-Pressed – น้ำผลไม้สกัดเย็นแบบพรีเมี่ยมด้วยนวัตกรรม HPP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: แบรนด์ BEEP ตั้งใจที่จะสร้างกลุ่มตลาดใหม่ขึ้นมา นั่นคือน้ำผลไม้สกัดเย็นแบบพรีเมี่ยมด้วยนวัตกรรม HPP จึงเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นรายแรกที่ใช้นวัตกรรม HPP (High Pressure Processing) ในการผลิตซึ่งเป็นการใช้แรงดันน้ำมหาศาลในการฆ่าเชื้อแทนความร้อน ทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ ลดลงสามารถเก็บสินค้าได้นานขึ้นถึง 30-45 วัน โดยที่กลิ่น และรสชาติยังคงเดิมทำให้สินค้าคงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น อีกหนึ่งความโดดเด่นของแบรนด์ BEEP ก็คือกระบวนการผลิตที่สะอาด อัดแน่นด้วยคุณภาพทุกขวด ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยการรับซื้อสินค้าจะต้องรับจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP : Good Agricultural Practices) หรือเป็นผักผลไม้ที่ปลอดสารเท่านั้น

  1. Medi JUICE – ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยออริกาโน ในรูปแบบนาโนอีมัลชั่น เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะละลายน้ำสำหรับปศุสัตว์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :: ผลิตภัณฑ์เมดิจูสซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการนำพาแบบมุ่งเป้าของน้ำมันหอมระเหยจากน้ำมันออริกาโนและโหระพาธรรมชาติ ปรับโครงสร้างโมเลกุลเป็นอนุภาคนาโน เพื่อนำส่งสารสำคัญเข้าสู่อวัยวะเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยี NDS (Nano Delivery System) เมดิ-จูสซ์ออกแบบการออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ และปรับสมดุลของเชื้อจุลชีพในลำไส้ โดยยับยั้งเชื้อโรคที่ก่อปัญหา เช่น อี.โคไล ซัลโมเนลล่า แล

……………………………….