ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว เลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษก

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดยกเลิกท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้งท่อ Bypass คร่อมท่อช่วงที่เกิดการแตกรั่ว แล้วเสร็จ) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 12.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ ซอยประชาอุทิศ 121 ถึง สามแยกศาลาแดง
  • ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย
  • ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา หมู่บ้านสาขลา
  • ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึง ป้อมพระจุลจอมเกล้า
  • ซอยวัดแค ซอยวัดใหญ่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

……………………………

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

การประปานครหลวง