รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย ทุกรายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ และสถานกักตัวที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 10 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,605 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.94 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 133 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,797 ราย

โดยรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ได้แก่

ชาวไทย 5 ราย เดินทางมาจากประเทศบาห์เรน 1 ราย, เยอรมนี 2 ราย, ซาอุดิอาระเบีย 1 ราย สาธารณรัฐเช็ก 1 ราย  เข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ทั้งหมดตรวจพบเชื้อ ไม่แสดงอาการ เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลตามระบบ

ชาวต่างชาติ 5 ราย เดินทางมาจากประเทศอาเซอร์ไบจัน 1 ราย, รัสเซีย 1 ราย, บังคลาเทศ 1 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย และ อิสราเอล 1 ราย เข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ทั้งหมดตรวจพบเชื้อ ไม่แสดงอาการ เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน โดยค่าใช้จ่ายคิดจากประกันโควิด19 ที่ผู้เข้ารับการกักตัวทำไว้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลกวันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 472,997 ราย ทำให้ผู้ป่วยสะสมทั่วโลกกว่า 47 ล้านราย และยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย เรื่องนโยบายลดระยะเวลากักตัวของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 10 วันจาก 14 วัน กำลังอยู่ระหว่างเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตามภาครัฐได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในประเทศสำคัญที่สุด โดยการดำเนินงานจะเริ่มจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเท่ากับประเทศไทย เนื่องจากมีโอกาสที่จะนำเชื้อเข้าสู่ประเทศน้อยมากมีการตรวจหาเชื้อก่อนออกจากประเทศต้นทาง ขณะนี้แม้ว่าจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากกลุ่มนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทั้งระบบกักกัน ตรวจหาเชื้อเป็นระยะตามมาตรฐาน เพื่อคัดกรองให้พบผู้ที่อาจติดเชื้อโดยเร็วที่สุด รวมถึงมีระบบติดตามขณะที่อยู่ในประเทศ ที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่

…………………………………….