‘วีรศักดิ์’ ปิ๊งไอเดีย! ปั้นสินค้าประมงใหม่ของภูเก็ต ดันใช้สิทธิ์ FTA พร้อมชูจุดแข็งผ้ามัดย้อมภูษาเล หนุนขายออนไลน์สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด

วีรศักดิ์’ นำทีมพาณิชย์ไปภูเก็ตหาทางช่วยภาคประมงในพื้นที่ฟื้นจากวิกฤตโควิด พบสินค้าช้างเผือก กุ้งมังกรเจ็ดสี ปลาแซลมอนดำ และหอยมุก แนะทำฟาร์มประมงแบบประณีต ดันเป็นสินค้าพรีเมียม พร้อมใช้ช่องทาง FTA เจาะตลาดกำลังซื้อสูง

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาทางช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้เยี่ยมชมอินทร ฟาร์ม ซึ่งทำธุรกิจประมงในกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ กุ้งมังกรเจ็ดสี ปลาแซลมอนดำ และหอยมุก และหารือกับส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจประมง เพื่อร่วมวางแนวทางทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประมงในพื้นที่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างแต้มต่อในการส่งออกสินค้าศักยภาพของไทยไปต่างประเทศ

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า สินค้าประมงของภูเก็ตน่าสนใจและมีศักยภาพสูง เช่น ปลาแซลมอนดำ ซึ่งข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่ามีปริมาณสาร DHA (ซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง) สูงกว่าปลาแซลมอนปกติถึง 3 เท่า และปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ที่ภูเก็ตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จึงควรผลักดันให้เป็นสินค้าดาวรุ่งตัวใหม่ของภูเก็ต และใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตคงที่ และได้รับผลจากสถานการณ์โควิด-19 น้อยกว่าตลาดอื่นๆ

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถหาทางช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตได้ โดยจะผลักดันสินค้าประมงของจังหวัด เช่น กุ้งมังกรเจ็ดสี ปลาแซลมอนดำ และหอยมุก เป็นต้น ซึ่งมีจุดแข็งที่แตกต่างไปจากสินค้าประมงที่มีการแข่งขันสูงอยู่แล้ว และมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจใหม่ของภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงภายในประเทศและต่างประเทศ” นายวีรศักดิ์ กล่าวสำหรับการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ รมช.พาณิชย์ ยังได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นำทีมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ “พรชนก” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน 5 ชุมชนในตำบลกะรน อำเภอเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทดแทนรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไป ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 คน ผลิตผ้ามัดย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิ่น ดินสีแดงจากเขานาคเกิด ผสมกับสีของชา ภายใต้แนวคิด “ไอดินกลิ่นชา” สร้างเป็นแบรนด์ผ้ามัดย้อม “ภูษาเล” หมายถึง ผ้าจากทะเล

“กระทรวงพาณิชย์ได้แนะแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากชื่อแบรนด์ และการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์​ให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดโดยใช้ช่องทางออนไลน์ และชูจุดแข็งเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์​ เพื่อยกระดับศักยภาพสินค้าผ้ามัดย้อม ซึ่งขยายจากชุมชนสู่ตลาด เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและขยายเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปส่งเสริมแนะนำและทำงานร่วมกันต่อไป” นายทรงศักดิ์ เสริม

ปัจจุบันประเทศคู่ FTA 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทุกรายการให้ไทยแล้ว เหลือเพียง 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบางรายการจากไทย  โดยในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 63 ไทยส่งออกสินค้าประมง มูลค่า 1,152 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 13% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา อาเซียน และเกาหลีใต้ และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล มูลค่า 2,934.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 5% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และอาเซียน

—————————-

กระทรวงพาณิชย์  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

3 พฤศจิกายน 2563