ก.แรงงาน ระดมแพ็กเกจฝีมือทั่วไทย ดันว่างงานมีงานทำ ฟรี!

ก.แรงงาน จัดเต็มหลักสูตรยกฝีมือทั่วไทย ทั้งอุตสาหกรรม บริการ ภาษาต่างประเทศ ดันคนไทย มีงานทำ ย้ำ! ทุกหลักสูตรฟรี

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มีภารกิจสำคัญในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม และกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีแนวทางดำเนินการโดยจัดหลักสูตรยกระดับฝีมือ (Upskill) ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรสำหรับ ผู้ประสงค์จะปรับเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม (Reskill) รวมถึงกลุ่มผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จากสถานการณ์ควาดถดถอยของเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภารกิจดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ในแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคบริการในพื้นที่ เช่น หลักสูตรด้านเทคโนโลยี การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ การเขียนแบบวิศวกรรม การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การขับโพล์คลิฟอย่างปลอดดภัย หลักสูตรด้านการบริการและสุขภาพ การประกอบอาหารไทย การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ เทคนิคการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่าง 18-60 ชั่วโมง ทุกหลักสูตรฟรี ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตรเป็นการการันตีฝีมือ ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน

“หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงกันยายน 2564 จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรมกับกพร. ทั้งสพร.และสนพ. ได้ทุกจังหวัดที่ท่านสะดวก ติดตามรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจ: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทรสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 02-245-4035” อธิบดีกพร. กล่าว

…………………………….