การบินไทยให้บริการ 2 เที่ยวบินพิเศษสู่สตอกโฮล์ม ในเดือนพฤศจิกายนนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการเที่ยวบินพิเศษสู่สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จำนวน 2 เที่ยวบิน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทาง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยให้บริการเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง อาทิ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสวีเดน และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ที่ต้องการเดินทางเพื่อกลับไปพบครอบครัว อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ รวมทั้ง การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ โดยจัดเที่ยวบินที่ ทีจี 960 เส้นทาง กรุงเทพฯ – สตอกโฮล์ม จำนวน 2 เที่ยวบิน ในเดือนพฤศจิกายน ทำการบินในวันที่ 4 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.20 น. ถึงสตอกโฮล์ม เวลา 12.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว เป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว มีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com และที่สำนักงานขายการบินไทยทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 น.-17.00 น.

การบินไทยมีความยินดีและพร้อมในการจัดเที่ยวบินพิเศษอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเที่ยวบินต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติการบินด้วยการคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
…………………………………