กคช. ร่วมกับชมรมจักรยานนนทบุรีและทีมคลุกฝุ่น Cycling Club “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 2

การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ จับมือกับชมรมจักรยานนนทบุรีและทีมคลุกฝุ่น Cycling Club ออกปั่นจักรยานตามเส้นทางต่างๆ ซึ่งได้รับยอดบริจาค เป็นจำนวนเงิน 880,999.-บาท และได้ส่งมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรีเรียบร้อยแล้ว

นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ชมรมฯ จับมือกับชมรมจักรยานนนทบุรีและทีมคลุกฝุ่น Cycling Club ร่วมกันทำกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 2 โดยได้ออกปั่นจักรยานเพื่อขอรับบริจาคเงินตามเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในชุมชนของการเคหะแห่งชาติช่วงวันหยุดและหลังเลิกงานในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 ได้รับยอดบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งสิ้น 880,999.-บาท และได้นำเงินดังกล่าวมอบให้แก่พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นายสัญญา กล่าวต่อไปว่า การออกปั่นจักรยานในครั้งนี้เพื่อรับบริจาคเงินให้กับวัดพระบาทน้ำพุ นำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ให้ได้รับการดูแลที่ดีอันจะส่งผลให้กลุ่มผู้ป่วยมีสุขภาพกาย-ใจที่ดีขึ้น “ต้องขอขอบคุณจิตอาสาหรือ “นักปั่นสะพานบุญ” ที่มาร่วมปั่นจักรยานรับบริจาคโดยเสียสละเวลาส่วนตัวหมุนเวียนกันไปปั่นตามเส้นทางต่างๆ เพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม นอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่ร่วมสนับสนุนและร่วมกันบริจาคเงินในกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ”   ปีที่ 2 อีกด้วย” 

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมดีๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติได้ที่ Facebook : ชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติ

………………………………